ನಿಮ್ಮ ನಗುವ ನೆರಳಲಿ ನಾ..

!!ಜ್ಞಾನಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು!!


~.~

ಇಂದು ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಲೋಕದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಗುರುವಾದ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ..
ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಷಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮನಸಿನಮನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕು ತೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..


ಆತುರವಸರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಾಲುಗಳು ಅವರಿಗಾಗಿ..

ನನ್ನ ಬಾಳಪಯಣದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ
ಪರಿಚಯವಾದವರು ನೀವು..
ಸಂತೆಯೊಳಗೆ ನಾ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಮರುಗಲಾಗಿ
ಸಂತನಂತೆ ಕಂಡವರು ನೀವು..

ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ
ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ
ಜೀವ ತುಂಬಿದವರು ನೀವು..
ಸಂಬಂಧಿಗಳೇ ಪ್ರೀತಿಸಿದ
ಈ ಒಂಟಿಜೀವಕೆ
ತುಸು ಪ್ರೀತಿ ತಂದವರು ನೀವು..

ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಜಾರಿ ಚೂರಾಗುತ್ತಿದ್ದ
ನನ್ನ ಕನಸುಗಳ ಕೈಹಿಡಿದು
ಕಾಪಾಡಿದವರು ನೀವು..
ನನ್ನೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ
ಉತ್ಸಾಹ ಚಿಗುರೊಡೆಯಲು
ಕಾರಣರು ನೀವು..

ನಿಮ್ಮದೇ ಅದೆಷ್ಟೋ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ
ಬಿಡುವಾಗಿ ನನ್ನೊಡನೆ
ಭಾವನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ನೀವು..
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿದ್ದ ಬರವಣಿಗೆಯ
ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಜೀವತುಂಬಿ
ಲೇಖನಿ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವು..
ನನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹೊರತರಲು
ಹೊಸದೊಂದು ಲೋಕ
ಪರಿಚಿಯಿಸಿದವರು ನೀವು..

ನಿಮ್ಮ ನಗುವ ನೆರಳಲಿ ನಾನಿರುವೆ..
ನೀವು ನೊಂದರೆ ನಾ ಬಾಡುವೆ...

ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನೆನ್ನಲಿ ನಾ..
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹುಟ್ಟಲಾರದ ಉತ್ತರವೊಂದಿದೆ ಆತ್ಮೀಯರೇ..


ನಿಮಗೆ 'ಜನ್ಮದಿನದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು..'
ನೀವು ನಗುನಗುತ ನೂರ್ಕಾಲ ಬಾಳಬೇಕು..
ದೈವವು ನಿಮಗೆ 'ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು' ಎಂದು ಹರಸಲಿ..

ಕತ್ತಲಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ 'ಬ್ಲಾಗು' ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಆಸೆ..,
ಮಂಕಾಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಕುಟ್,ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಗೆ ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ..


~.~
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...