ಸೋಲಿಬೆಸಿಲ್ಲಸ್ ಕಲಾಮಿ

ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಾದರೂ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯಂತೆ ಹೆಸರಿಡೋ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಗೊಂಡ ಗಣಿತ/ವಿಜ್ಞಾನದ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪೈಥಾಗೊರಸ್ ಪ್ರಮೇಯ,ನ್ಯೂಟನ್ (ಲಾ) ನಿಯಮ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ, ರಾಮಾನುಜನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇನ್ನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ (ಧಾತು)ಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿದವರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರನ್ನೋ ಅಥವಾ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರನ್ನೋ ಆ ಧಾತುವಿಗೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕ್ಯೂರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಹೊಸ ಧಾತುವಿಗೆ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ತನ್ನ ದೇಶದ(ಪೋಲೆಂಡ್) ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಆ ಧಾತುವಿಗೆ 'ಪೊಲೊನಿಯಮ್'  ಹೆಸರಿಟ್ಟರು. ಹಾಗೆಯೇ ಯುರೋಪಿಯಂ, ರುಥೇನಿಯಮ್, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಅಮೆರಿಕೀಯಮ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸುಮಾರು ೨೫ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂಟಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಹಾಗಂತ 'ಇಂಡಿಯಮ್' ಇಂಡಿಯಾದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಗೋ ಎಂಬ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದೇ ತರಹ ಐನ್ಸ್ಟೀನಿಯಂ, ಕ್ಯೂರಿಯಂ,ನೊಬೆಲಿಯಮ್, ರುದರ್ಫರ್ಡಿಯಂ ಎಂದು ಸುಮಾರು ೨೦ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸ ಧಾತು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಗುಣ, ಮೂಲ ನೋಡಿ ಹೆಸರಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಹೊಸ ಧಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ದೇಶ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹೆಸರಿಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ..

ದೂರದೇಶದವರು ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿ(ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪನವರ ಮಗ)ಯವರೂ ಕೂಡ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದ ಹೊಸ ಜಾತಿಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅಸ್ಕಾರಿನ ಮಹೇಶ್ವರಿ(Ascarina maheshwari) ಮತ್ತು ಸರ್ಕಂಡ್ರ ಇರ್ವಿಂಗ್ ಬೈಲೆ (Sarcandra irvingbaileyi) ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಇರ್ವಿಂಗ್ ಬೈಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ತೀರಾ ಈಗಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಕಸ್ತೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಕಾಶಯಾನದ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಕೆಲವು ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ತರಹದ ಜೀವಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಜೀವಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದು ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ಜೀವಿ ಅಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ಊಹೆ.
ಅಂತರಿಕ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು, ೧೯೯೮ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಾದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದ ಭಾರತದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗೆ ಅವರು ಸೋಲಿಬೆಸಿಲ್ಲಸ್ ಕಲಾಮಿ ( Solibacillus Kalamii) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕಲಾಂ ಅವರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ..

2 comments:

sunaath said...

ಕಸ್ತೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು!

GuruPrasadaGowda Y K said...

ಸುನಾಥರೇ,
ನನ್ನಂತ ಕಿರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಬರೆಯಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ನಿಮಗೂ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...